משקיע חכם
בוחר בנדל״ן מסחרי

המתחם החדש לשטחי תעשייה ולוגיסטיקה - אבן יהודה